SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3.9327831 - Fax: (028) 3.9325584
Email: skhcn@tphcm.gov.vn
Facebook: DOSTHCM
LIÊN HỆ VỀ KHÓA HỌC
Ms. Trương Thị Hoàng Oanh: 0938.592.949 - hoangoanh@sihub.gov.vn
Ms. Tống Ngọc Đăng Tuyền: 0908.531.523 - dangtuyen@sihub.gov.vn